Prague Forum for Romani Histories

Grégoire Cousin : „Pronásledování Romů z Tulcea v letech 1927-1947: „Etnografie násilí“

25. listopadu 2021

O akci Místo konání

Autor: Grégoire Cousin (Univerzita Verona, Itálie)

Diskutující: Mgr: Petre Matei (Národní institut pro studium holocaustu Elieho Wiesela, Rumunsko)

 Seminář probíhá v anglickém jazyce

Anotace: Na základě studia jedné konkrétní komunity v letech 1927-1947, Čoromanských Romů z Tulcei ve východním Rumunsku, nabízí kapitola antropologické čtení vztahu mezi písemnými prameny ve státních archivech a ústními informacemi shromážděnými v rámci komunity. V období mezi dvěma světovými válkami se Čoromanové pohybovali z profesních důvodů v oblasti Dobrudže. Právě na základě této cirkulace byli v roce 1942 jako „Tiganii Nomazi“ (kočovní Cikáni), převezeni rumunským četnictvem do Podněstří. Po návratu z táborů v roce 1944 se skupina přesunula zpět, ale byla vystavena ojedinělému násilí v podobě lynčování 12 mužů v roce 1947 v místní vesnici. Autor na základě písemných archivních pramenů sjednocuje a zkoumá jednotlivé příběhy těchto událostí, jak mu je vyprávěli Romové, s cílem zdůraznit jedinečné role zkušenosti s pronásledováním, jeho chronologii a aktéry. Celkově kapitola vybízí čtenáře, aby Tulceanským Romům umožnil představit vlastní historii z jejich vlastní perspektivy, a tím vytvořit etnografii násilí.

Registrace: https://zoom.us/meeting/register/tJ0scuusrzMjGdbd_foUTip9c7Ispu753f6V

Upozorňujeme, že příspěvky přednesené na semináři ještě nebyly zveřejněny. Jako účastníci Semináře o historii Romů se tímto zavazujete, že budete respektovat duševní vlastnictví autorů, tj. že nebudete jejich příspěvek, jeho části ani primární zdroje jakkoli reprodukovat, šířit, vystavovat nebo používat.

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík