Prague Forum for Romani Histories

Lidé

Renata Berkyová

Vystudovala romistiku na Katedře středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti je doktorandkou v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Ve svém výzkumu se zabývá percepcí holokaustu Romů a Sintů v českých zemích, tzv. druhou generací preživších, pamětí a odškodňováním. 
Projekty: Provázanost zkušeností Romů a Židů, Databáze Svědectví Romů, Memoáry Jana Hauera, Hlas Romů za uznání genocidy

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Kateřina Čapková

Je vědeckou pracovnicí Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, vyučuje na Univerzitě Karlově i na New York University in Prague. Ve svém výzkumu se zaměřuje na moderní dějiny Židů v Evropě, dějiny uprchlíků a migrace a v poslední době také na dějiny Romů a Sintů. 
Projekty: Provázanost zkušeností Romů a Židů, Databáze Svědectví Romů, Memoáry Jana Hauera

+  zobrazit více-  zobrazit méně

László Csősz

je historik a vedoucí archivář v Maďarském národním archivu v Budapešti. V roce 2011 získal doktorát z historie na univerzitě v Szegedu. Mezi hlavní oblasti jeho badatelského zájmu patří sociální dějiny Židů v Maďarsku a antisemitská sociální a hospodářská politika a holokaust v Maďarsku.
Projekty: Provázanost zkušeností Romů a Židů

Benjamin Frommer

působí jako docent na Katedře historie na Northwestern University v Chicagu. Je autorem knihy Národní očista: Retribuce v poválečném Československu (New York: Cambridge University Press, 2005), která v roce 2010 vyšla také v českém překladu (Praha: Academia, 2010). 
Projekty: Provázanost zkušeností Romů a Židů

Jan Grill

je docentem sociologie na Universidad del Valle v Kolumbii. Působí také jako čestný vědecký pracovník na katedře sociální antropologie na univerzitě v Manchesteru. Ve svém výzkumu se zaměřuje na migrační procesy spojené s Romy. Např. 'V Anglii se vám neříká černý!' Migrační rasizace a vytváření odlišností Romů napříč Evropou. Journal of Ethnic and Migration Studies 44(7). 
Projekty: Provázanost zkušeností Romů a Židů 

Markéta Hajská

získala doktorát na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se zaměřuje na dějiny olašských Romů v Československu, romské migrace, intra/interetnické kontakty a olašské Romy. Od roku 2014 působí jako odborná asistentka a lektorka na Semináři romistiky FF UK. Zaměřuje se na dějiny olašských Romů v Československu v předválečném a poválečném období. 
Projekty: Provázané zkušenosti Romů a Židů 

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Marek Jandák

Je autorem oceněné knihy Arménská genocida: Příčiny, průběh a osobní svědectví (1915–1922) z roku 2018, jež mimo jiné analyzuje českou reflexi násilí vůči arménské populaci v Osmanské říši a průběhu genocidy v provinčních městech Harpút a Mezreh (Elazığ). Je doktorandem na Ústavu hospodářských a sociálních dějin na Univerzitě Karlově. 
Projekty: Provázanost zkušeností Romů a Židů, Databáze Svědectví Romů

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Ari Joskowicz

je profesorem židovských studií, evropských studií a historie a ředitelem Centra Maxe Kadeho pro evropská a německá studia na Vanderbiltově univerzitě. Je autorem knihy s názvem Rain of Ash: Roma, Jews and the Holocaust (2023), která sleduje vztahy mezi Romy a Židy během holocaustu a po něm.
Projekty: Provázanost zkušeností Romů a Židů

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Pavlo Khudish

působí jako odborný asistent na Katedře historie a mezinárodních vztahů Užhorodské národní univerzity na Ukrajině. Zabývá se především dějinami Židů ve střední a východní Evropě, dějinami mezietnických vztahů na Ukrajině a holocaustem na Zakarpatí.
Projekty: Provázanost zkušeností Romů a Židů

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Michala Lônčíková

pracuje jako historička v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd České republiky. Zaměřuje se na moderní dějiny Židů ve 20. století, dějiny holokaustu na Slovensku ve středoevropském kontextu.
Projekty: Provázanost zkušeností Romů a Židů

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík