Prague Forum for Romani Histories

Lidé

Kontaktní osoba:

Renata Berkyová

Email: berkyova@usd.cas.cz

Renata Berkyová je členkou koordinačního týmu, věnuje se tématu válečné a poválečné historie Romů v Československu. Vystudovala Romistiku na Karlově Univerzitě v Praze. Je spoluautorkou unikátního dokumentárního filmu LETY (2019) k poválečné historii tzv. cikánského tábora v Letech u Písku a krátkého dokumentu Stíny romského holocaustu (2014), podílela se na zpracování zadání architektonicko-krajinářské soutěže pro nově budovaný památník holokaustu Romů v Letech u Písku vyhlášené Muzeem romské kultury v roce 2019. Od roku 2020 je členkou redakce časopisu romistických studií Romano džaniben. Dlouhodobě spolupracuje v mediální a vzdělávací oblasti s organizací Romea, o.p.s. pravidelně píše komentáře a publicistické texty pro server romea.cz, Hate Free a magazín Romano Voďi. Věnuje se také vlastní literární tvorbě – je držitelkou Literární ceny Mileny Hübschmannové za poezii.

Členové řídícího výboru

Yasar Abu Ghosh

Odborný asistent antropologie na Katedře obecné antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a je členem fakulty na NYU Prague

Yasar Abu Ghosh je odborným asistentem antropologie na Katedře obecné antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a je členem fakulty na NYU Prague. Doktorský titul získal na Univerzitě Karlově v Praze, působil na Laboratoire de Sciences Sociales ENS/EHESS v Paříži a účastnil se studijních programů na University College London, Central European University v Budapešti a New York University. Byl hostujícím profesorem na CEU v Budapešti, LMU v Mnichově a EHESS v Paříži. V roce 2016 získal Fulbright-Masarykovo stipendium, aby mohl působit jako hostující vědec na University of California v Berkeley. Yasar Abu Ghosh realizoval terénní výzkum zaměřený na Romy v jižních Čechách, soustředěný na romské reakce na jejich marginalizaci v socialistické minulosti a postsocialistické přítomnosti. Věnuje se také tématům kultury a uznání paměti ve vztahu k nacistickému pronásledování Romů a politice jeho historického výkladu.

Ilsen About

Pracuje jako výzkumník v National Centre for Scientific Research (CNRS) v Paříži, v Centre Georg Simmel, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), v Paříži.

Doktorský titul z historie získal na European University Institute ve Florencii a spolu s Vincentem Denisem je spoluautorem a spolueditorem publikace Identification and Registration Practices in Transnational Perspective (London and New York: Palgrave Macmillan, 2013). Od roku 2013 pomáhá vést interdisciplinární romistický seminář na EHESS v Paříži. Jeho současný výzkum se soustřeďuje na evropskou dimenzi protiromské politiky v 19. a 20. století. V roce 2016 spolu s Annou Abakunovou vytvořil zprávu zadanou organizací International Holocaust and Remembrance Alliance s názvem The Genocide and Persecution of Roma and Sinti: Bibliography and Historiographical Review (IHRA, 2016). Je členem European Academic Network on Romani Studies, pracuje na metodologii historických archivů ve vztahu k romistice a je spolueditorem knihy Romani Presences: Investigations and Experiences into the Archives (Le Cavalier Bleu, připravováno k vydání).

Kateřina Čapková

Vedoucí výzkumnice v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Kateřina Čapková je historička. Předsedá Pracovní skupině pro inkluzivní dějiny na Ústavu pro soudobé dějiny při Akademii věd ČR a učí na Univerzitě Karlově a NYU v Praze. Ve výzkumu se zaměřuje na moderní židovské dějiny v Evropě a na historii uprchlíků a migraci. Její kniha Czechs, Germans, Jews? National Identity and the Jews of Bohemia (Berghahn Books, 2012; česky vyšlo jako: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách, 2005 a 2014) získala cenu Outstanding Academic Title of 2012 od časopisu Choice. Spolu s Michalem Franklem je spoluautorkou Unsichere Zuflucht (Böhlau, 2012; česky: Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933-1938, v roce 2008) o lidech prchajících do Československa z nacistického Německa a Rakouska. V roce 2016 se zasadila o založení Pražského fóra pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny.

Celia Donert

Halvní přednášející dějin dvacáteho století na History Department, University of Liverpool

Je docentkou v oboru dějin 20. století na katedře historie na University of Liverpool. Věnuje se současné evropské historii se zaměřením na historii státního socialismu, sociálních hnutí a historii lidských práv. Její první kniha o sociální historii Romů v Československu ve 20. století jako boji o občanská práva v socialistickém sociálním státě vyšla u Cambridge University Press. V současné době se věnuje právům žen a socialistickému internacionalismu. Tento projekt je podpořen British Academy/Leverhulme Small Grant a Gerda Henkel Stiftung. Od roku 2017 je vedoucí výzkumnicí výzkumné sítě AHRC Research Network on Legacies of the Roma Genocide in Europe since 1945.

Jan Grill

Simon Research Fellow in the Department of Social Anthropology at University of Manchester; katedra sociologie, Univerzita of Valle, Cali

Je sociální antropolog a působí jako Assistant Professor v oboru sociologie na University of Valle v Kolumbii. Provádí rozsáhlý etnografický výzkum mezi slovenskými, českými a maďarskými Romy, zkoumal otázky související s různými formami migrace ze střední a východní Evropy do Spojeného království a do Kanady. Mezi jeho nejnovější texty patří „Re-learning to Labour? „Activation Works“ and New Politics of Social Assistance in the Case of Slovak Roma“, Journal of the Royal Anthropological Institute (2018); „„In England, They Don’t Call You Black!“ Migrating Racialisations and the Production of Roma Difference across Europe“, Journal of Ethnic and Migration Studies (2018); a „Struggles for the Folk: Politics of Culture in Czechoslovak Ethnography, 1940s–1950s“, History and Anthropology (2015). V našem projektu měl Jan Grill spolu s Helenou Sadílkou na starosti jednu z konferencí na téma migrací a mobilit evropských Romů od roku 1945. V současné době vede další výzkum o migraci slovenských Romů do Velké Británie a z ní během kampaně a vyjednávání o Brexitu. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (2015).

Ari Joskowicz

Je docent židovských studií, evropských studií a historie a ředitelem centra Max Kade Center for European and German Studies na Vanderbilt University v Nashville ve Spojených státech. Zkoumá moderní evropské a židovské dějiny se zaměřením na otázky komparativní menšinové politiky od dob osvícenství. Mezi jeho publikace patří: The Modernity of Others: Jewish Anti-Catholicism in Germany and France (Stanford University Press, 2014), „Romani Refugees and the Postwar Order“, Journal of Contemporary History, 2016) a „Separate Suffering, Shared Archives: Jewish and Romani Histories of Nazi Persecution“ (History & Memory, 2016). V současné době píše knihu nazvanou Jews and Roma in the Shadow of Genocide, která sleduje vztahy mezi Romy a Židy během holocaustu a po něm. Ari Joskowitz je externím spolupracovníkem našeho projektu, spolu s Kateřinou Čapkovou měl na starosti jednu z klíčových konferencí věnovanou provázaným zkušenostem Židů a Romů v evropské historii.

Angéla Kóczé

Odborná asistentka romských studií a akademická ředitelka programu absolventské přípravy na Central European University, Budapest

Je odbornou asistentkou Programu romských studií a akademickou ředitelkou Roma Graduate Preparation Program na Středoevropské univerzitě v Budapešti. V předchozím období byla Kóczé hostující odbornou asistentkou na katedře sociologie na Wake Forest University, Winston-Salem (USA) v rámci programu Women’s, Gender, and Sexuality Studies. Byla take hlavní řešitelkou výzkumného projektu (2013-16) Institutionalization of Romani Politics After 1989 in Hungary financovaného ze strany Hungarian Social Research Fund. Ve svém výzkumu se zabývá průsečíky kategorií etnicity, genderu a třídy a sociálních a právních nerovností Romů v různých evropských zemích. Publikovala několik odborných článků a kapitol v odborných monografiích vydaných u zahraničních nakladatelů jako Palgrave Macmillan, Ashgate a Central European University Press. V roce 2013 byla za svůj interdisciplinární přístup kombinující zapojení dotčených komunit a podíl na formování politiky vůči nim s hloubkovým participativním výzkumem situace Romů oceněna Woodrow Wilson International Center for Scholars ve Washingtonu D.C. cenou Ion Ratiu Democracy Award. V současné době pracuje na monografii o politickém aktivismu a společenském boji romských žen v Evropě a edičně připravuje sborník o současné situaci a formování identity Romů jako evropské menšiny.

Helena Sadílková

Vedoucí programu romských studií na katedře středoevropských studií na Karlově univerzitě v Praze.

Je vedoucí Semináře romistiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje romštinu a romské dějiny. Zabývá se poválečnou historií Romů v Československu se zaměřením na interakci mezi členy místních romských komunit a místních neromských obyvatel, včetně místních úřadů. Dále působí v oboru aplikované lingvistiky. Je šéfredaktorkou časopisu romistických studií Romano džaniben. Mezi její nejnovější publikace patří: spolu s Dušanem Slačkou a Miladou Závodskou je editorkou Aby bylo i s námi počítáno. Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu(2018); „A Thrown Gauntlet. Josef Serinek and Jan Tesař as a Challenge for Current Research into the History of the Roma in the 20th Century“Czech Journal of Contemporary History, 2019; „Resettling the Settlement: From Recent History of a Romani Settlement in South-eastern Slovakia“ in: Kirill Kozhanov et al. (eds.), Das amen godi pala Lev Čerenkov (2017). V naší sbírce dokumentů má Helena spolu s Michalou Lônčíkovou na starost část věnovanou provázaným zkušenostem Romů a Židů ve Slovenském státě. Spolu s Ladou Vikovou dále edituje druhý díl sbírky svědectví slovenských Romů, Po Židoch Cigáni. Ve výzkumu se zaměřuje na raná svědectví romského holokaustu v Československu.

Eszter Varsa

Fellow, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg

Je historička specializující se na sociální historii. Doktorát získala z komparativních genderových studií (CEU, 2011). Jejím hlavním výzkumným zájmem je reprodukční politika, zdravotní vzdělávání a Romové ve 20. století ve střední a východní Evropě. Mezi její publikace patří například Protected Children, Regulated Mothers: Gender and the "Gypsy Qusetion" in State Care in Postwar Hungary, 1949–1956 (CEU Press, 2020), The (Final) solution of the Gypsy-QUestion: 'Continuities in Discourses about Roma in Hungary, 1940s-1950s (Nationalities Papers, 2017), Gypsies'/Roma, and the Politics of Reproduction in Post-Stalinist Central-Eastern Europe. Pro nakladatelství Routledge chystá mezinárodní příručku o genderu ve střední a východní Evropě a Eurasii. Spolueditovala speciální číslo časopisu "Sex education and reproductive politics in Cold War Europe" (The History of the Family, 2020). Ve svém současném projektu zkoumá, jak souvisejí snahy o vymýcení nemocí, zlepšení zdravotních a hygienických podmínek v rámci budouvání eugenického státu v meziválečném Rakousku a Maďarsku s pronásledováním Romů. 

 

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík