Prague Forum for Romani Histories

Řídící výbor

Yasar Abu Ghosh

Odborný asistent antropologie na Katedře obecné antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a je členem fakulty na NYU Prague

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Kateřina Čapková

Vedoucí výzkumnice v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Předsedá Pracovní skupině pro inkluzivní dějiny na Ústavu pro soudobé dějiny při Akademii věd ČR a učí na Univerzitě Karlově a NYU v Praze.

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Celia Donert

Halvní přednášející dějin dvacáteho století na History Department, University of Liverpool. Je docentkou v oboru dějin 20. století na katedře historie na University of Liverpool.

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Martin Fotta

Martin Fotta je vědeckým pracovníkem Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Doktorát získal na Goldmiths, University of London (2012). Ve svém výzkumu se zaměřuje na transatlantické dimenze romské diaspory, procesy rasizace, maskulinity a příbuzenství.

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Jan Grill

 Je sociální antropolog a působí jako Assistant Professor v oboru sociologie na University of Valle v Kolumbii. Provádí rozsáhlý etnografický výzkum mezi slovenskými, českými a maďarskými Romy,

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Krista Hegburg

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Ari Joskowicz

Je docent židovských studií, evropských studií a historie a ředitelem centra Max Kade Center for European and German Studies na Vanderbilt University v Nashville ve Spojených státech. Zkoumá moderní evropské a židovské dějiny

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Angéla Kóczé

Odborná asistentka romských studií a akademická ředitelka programu absolventské přípravy na Central European University, Budapest. Je odbornou asistentkou Programu romských studií a akademickou

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Ann Ostendorf

Ann Ostendorf je profesorkou a vedoucí katedry historie na Gonzaga University ve Spokane, Washington, USA. Ve své vědecké práci se zabývá otázkami identity, rasy a kultury v raných amerických dějinách.

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Helena Sadílková

Je vedoucí Semináře romistiky na Katedře středoevropských studií na Karlově univerzitě v Praze, kde vyučuje romštinu a romské dějiny. Zabývá se poválečnou historií Romů v Československu.

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Eszter Varsa

Je historička specializující se na sociální historii. Doktorát získala z komparativních genderových studií (CEU, 2011). Jejím hlavním výzkumným zájmem je reprodukční politika, zdravotní vzdělávání a Romové

 

+  zobrazit více-  zobrazit méně

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík