Prague Forum for Romani Histories

Pražské fórum pro romské dějiny

Pražské fórum pro romské dějiny

Pražské fórum pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR vzniklo při prvním setkání řídícího výboru v Praze v září 2016.

Ustanovující prohlášení

Zakladatelé fóra si uvědomují, že studiu témat spojených s Romy se v Evropě po dlouhou dobu věnovali zejména folkloristé, filologové a etnologové. Historie Romů je jako výzkumné téma roztříštěné a izolované. Výzkum romských dějin zároveň dosud není přijímán jako nedílná součást historického výzkumu v tomto regionu. Fórum bylo založeno proto, že v Evropě není žádná akademická platforma, která by podporovala právě historický výzkum zaměřený na Romy, nebo rozvoj debaty o takto zaměřeném historickém výzkumu mezi badateli v oblasti společenských a humanitních oborů, a na jejíž půdě by tak mohly vznikat a případně být i koordinovány společné výzkumné projekty.

Pražské fórum pro romské dějiny je akademická iniciativa založená na podporu mezioborového, intersekcionálního a nadnárodního studia, která usiluje o nápravu těchto omezení. Naším hlavním cílem je upozorňovat na stěžejní význam studia historie Romů pro komplexní pochopení evropské historie a jejích současných společností. Proto si klademe za cíl: 1) posílit akademický výzkum zaměřený na Romy v 19. a 20. století s důrazem na diachronní perspektivu a podporu alternativních a nově se formujících badatelských postupů a 2) kultivovat dialog mezi historiky, sociology, antropology, filology a dalšími badateli stojícími mimo obor romistiky s cílem etablovat studium romské historie jako ústřední bod nového uvažování o evropské historii.

Plné znění Ustanovujícího prohlášení Fóra najdete zde.

Fórum se zabývá především akademickým výzkumem, ale vítá diskuzi a výzkumné iniciativy, které zapojují skupiny mimo akademickou sféru. Zajímají nás akce organizované ve spolupráci se členy romské komunity.

Struktura Fóra

Fórum je institucionálně zakotveno na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Na aktivity Fóra dohlíží jeho řídící výbor.
Aktivity Fóra koordinují Kateřina Čapková, Helena Sadílková a Renata Berkyová.
Kontaktní osobou Fóra je Renata Berkyová: berkyova@usd.cas.cz

Aktivity Fóra

Konference k historii Romů
Fórum organizuje každé dva roky mezinárodní konferenci v Praze. První konference proběhla na podzim 2017.

Více informací o konferencích organizovaných Fórem najdete zde.

Další události

Fórum dále organizuje menší, tématicky zaměřené odborné semináře, debaty u kulatého stolu a jednotlivé přednášky k historii Romů; výstavy realizované jako jeden z výsledků akademických výzkumných projektů ve spolupráci se členy romských/sintských komunit, nebo výstavy uměleckých děl romských umělců vztahujících se k historii Romů a dále promítání filmů s tématikou historie Romů.

Více informací o dalších akcích najdete zde.

Výzkumné projekty a vědecké publikace o historii Romů
Členové řídícího výboru využívají a vedou mezinárodní výzkumné projekty a publikují vědecká díla. V zájmu zajištění co nejširšího dosahu práce Fóra budeme účastníky jednotlivých částí programu Fóra podporovat v oslovování publika v oblastech, pro které může být iniciace debaty o historii Romů zásadním přínosem. Případně se zaměříme na přípravu speciálních čísel recenzovaných časopisů (v angličtině a němčině), včetně odborných časopisů vycházejících ve středovýchodní, východní a jihovýchodní Evropě.

Informace o probíhajících mezinárodních výzkumných projektech Fóra najdete zde.

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík