Prague Forum for Romani Histories

Workshop k romským dějinám

V rámci workshopu k romským dějinám se diskutují předem zaslané a doposud nepublikované texty badatelů a badatelek jako jsou odborné články, kapitoly disertačních prací, kapitoly knih apod. Naším cílem je propojit specialisty na romské dějiny a badatele ze souvisejících historických oborů a nabídnout kolektivní zpětnou vazbu k rozpracovaným historiografickým textům v angažovaném, konstruktivně kritickém a podpůrném prostředí.

Workshopy jsou vedené v anglickém jazyce. I texty určené pro diskuzi musejí být v angličtině.

Workshop organizují Renata Berkyová (Pražské fórum pro romské dějiny) a Théophile Leroy a Vita Zalar (doktorandi z Paříže a Ljubljany).

Pokud máte zájem o představení Vašeho textu na některém z nadcházejících workshopů, nebo si přejete dostávat pozvánku k plánovanému workshopu, můžete nás kontaktovat na některé z těchto adres:
berkyova@usd.cas.cztheophile.leroy@sciencespo.fr nebo vita.zalar@zrc-sazu.si.

Zvláště jsou vítány příspěvky doktorandů a začínajících badatelů.

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík