Prague Forum for Romani Histories

Volha Bartash: Romská rodina před a během holokaustu. Kolik toho víme? Etnograficko-historická studie v bělorusko-litevském pohraničí

14. března 2022

O akci Místo konání

Autorka: Volha Bartash (Univerzita Regensburg)

Diskutující:  Martin Fotta (Akademie věd ČR, Praha)

  1. dubna 2022 v 17:00 hodin (SEČ)

Anotace: V posledních letech došlo k rozmachu vědeckého bádání o paměti Romů na nacistickou genocidu. Přístupy se různí, od kolektivní amnézie až po vliv holokaustu na současnou identitu evropských Romů a roli romských vzpomínek na holokaust v procesech budování národa. Jen málo studií se však pokoušelo analyzovat vzpomínky běžných Romů jako zdroje o jejich utrpení a přežití za nacistické okupace. V následujícím textu se snažím ukázat, jakým způsobem mohou rodinné vzpomínky Romů ve spojení s místními archivními doklady a etnografickými údaji osvětlit osud Romů na okupovaných územích. Přitom se zasazuji o začlenění romských zkušeností do širšího pole studií holokaustu i do dějin jejich mikroregionů.

Registrace: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIud-GsrjgsGNOdOSHrndydLiPV5xt344Xa

Seminář bude probíhat v anglickém jazyce

Autorka: Volha Bartash je výzkumným pracovníkem Leibnizova ústavu pro studia východní a jihovýchodní Evropy a přednáší na univerzitě v Regensburgu. Mezi její výzkumné zájmy patří historie a antropologie Romů, studia holokaustu a genocidy a paměťová studia. Její nedávný projekt nesl název ROMPAST. Dvě cesty společné minulosti: Dvě cesty: paměť a reprezentace nacistické genocidy Romů v Bělorusku a Litvě (financovaný ze stipendia Marie Skłodowska-Curie).
volha.bartash@gmail.com

Diskutant:  Martin Fotta je vědecký pracovník Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Jeho hlavními oblastmi výzkumu jsou ekonomická antropologie, maskulinita a gender, peněžní transfery a nomádské strategie. V lednu 2022 zahájil nový pětiletý projekt „Romani Atlantic: (Twitter: @RomanAtlantic), který je financován z prostředků Lumina Quaeruntur Akademie věd ČR. Je autorem několika článků, monografie a editovaných svazků.
fotta@eu.cas.cz

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík