Prague Forum for Romani Histories

Piotr Wawrzeniuk: „Výjimečný stav – Romové v polských policejních časopisech v letech 1920-1939“

13. ledna 2022

O akci Místo konání

Autor: Piotr Wawrzeniuk (Swedish Defence University)
Diskutující: Jennifer Illuzzi (Providence College, USA)

Anotace: Příspěvek analyzuje polské policejní záznamy o Romech v meziválečném období, odhaluje postoje a případné praktiky. Podle policejních časopisů a příruček byli Romové movití a měli sklony ke krádežím a podvodům. Jejich tradiční řemesla byla pouze zástěrkou pro nezákonné činnosti. Jako protiopatření byly doporučovány prohlídky karavanů, pečlivé kontroly dokladů totožnosti, nevybíravé snímání otisků prstů podezřelých Romů a další opatření. Tento narativ představoval součást širšího policejního odborného diskurzu a pravděpodobně je ukazatelem praktik vůči Romům. Polská policie se řídila aktuálními evropskými odbornými poznatky o Romech, které vytvořila kriminalistika a kriminologie. Vzhledem k tomu, že v Polsku neexistovaly žádné diskriminační zákony zaměřené proti Romům, policie zřejmě pracovala v rámci virtuálního „stavu výjimky“ a obcházela zákony. To byla jedna ze dvou možností, které se v té době v Evropě používaly, přičemž diskriminační zákony byly tou druhou.

Autor: Piotr Wawrzeniuk působí jako docent vojenské historie na Katedře válečných studií a vojenské historie na Švédské univerzitě obrany. Jeho současný výzkumný zájem zahrnuje vojenské dějiny meziválečného období a polské a ukrajinské moderní dějiny. V letech 2012-2017 vedl projekt Genocida Romů na Ukrajině na Södertörnské univerzitě ve Švédsku.
piotr.wawrzeniuk@fhs.se

Diskutér: Jennifer Illuzzi je docentkou historie na Providence College.  Zaměřuje se na průsečíky mezi institucionálními dějinami a diasporami, zejména romskou populací v Evropě. Studuje moderní německé a italské dějiny se zaměřením na sociální a politické dějiny, zejména dějiny genderu, na konci 19. a počátku 20. století.  Mezi její publikace patří „Příběhy společného života“ v Erreffe 74 (2019), „Reimagining Colony and Metropole:  (2018) a „Gypsies in Germany and Italy, 1861-1914“ (Cikáni v Německu a Itálii, 1861-1914) v časopise Gender and History 30 (2018):  (2014).
jilluzz1@providence.edu

 

Registrace:
https://zoom.us/meeting/register/tJEpf-CurzksHNa8KFtlz_uwLLCRG65in1Nr

Účastníci semináře mají přístup k návrhu článku prostřednictvím odkazu na GoogleDrive, který je uveden v e-mailu s potvrzením registrace na Zoom. Článek bude do složky nahrán týden před setkáním.

 

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík