Prague Forum for Romani Histories

Maria Gloria Tumminelli: Uvnitř kostelů – Gitanos a právo na azyl v sedmnáctém století v habsburském Španělsku

15. prosince 2021

O akci Místo konání

Autorka: Maria Gloria Tumminelli, Univerzita v Pavii

Diskutující: Mgr: Massimo Aresu, University of Leeds

Seminář probíhá v anglickém jazyce.

Abstrakt: Právo azylu se shoduje se samotným zrodem prvních církví. Zaručovalo, že uprchlíci na posvátných místech nemohou být násilně vyhoštěni, ani odsouzeni k trestu smrti či podrobeni jiným tělesným trestům. Využívání kostelů jako útočišť mohli zneužívat zejména loupežníci, ale sekulárním úřadům vadilo zejména to, že na tuto praxi byli zvyklí Cikáni (Gypsies). Analýza případu Gitanos v habsburském Španělsku otevírá několik otázek. Světské úřady se snažily odmítnout restituci Cikánů na základě oprávněného zajetí, protože podle veřejné pověsti (public vox y fama) byli oficiálně zloději (publici latrones); nebyl tedy důvod, aby požívali výsady. Biskupští vikáři však projevovali neuvěřitelnou houževnatost při potvrzování práva na azyl a zejména pro Gitanos vnucovali propuštění a často ho i dosáhli. Tento článek se chce zamyslet nad vývojem identity Cikánů (Gypsies), ale také nad růstem zájmu církve o toto privilegium, které nabývá podoby boje mezi institucemi o obranu práva za každou cenu. Tento mocenský boj byl jistě dobře využit zločinci, zatímco legálně žijící Gitanos se ocitli v zajetí plánovaného vyhlazování právě po zrušení privilegia pro Cikány (Gypsies), jak ukázalo „Velké cikánské obklíčení“  (Gran Redada de Gitanos) v roce 1749.

O autorce: Maria Gloria Tumminelli absolvovala s vyznamenáním obor Hospodářské a sociální dějiny novověku na Milánské univerzitě v roce 2015. V roce 2019 doktorandský titul v oboru moderních dějin na Univerzitě v Pavii s prací Cikáni ve španělském impériu: (XVI-XVII. století): Vojáci, bandité a tuláci mezi Milánem, Neapolí a Kastilií. V roce 2019 jí bylo uděleno Savoldelliho stipendium Archivio Bergamasco. Nedávno vyšla její publikace: „Desiderando di lasciar detta professione e non andar vagando: Gli zingari nel Ducato di Milano tra emarginazione e convivenza (secc. XV-XVII)“ (2019).
mariagloria.tumminelli@hotmail.it

O diskutujícím: Mgr: Massimo Aresu, PhD., se specializuje na dějiny přítomnosti Romů ve Středomoří v raném novověku. V současné době působí jako hostující vědecký pracovník na univerzitě v Leedsu, kde realizoval projekt Marie Skłodowska-Curie Mediterranean Gypsies: (Andalusie, Sicílie, Sardinie, 16. až počátek 18. století), 2018-2021. Mezi poslední publikace patří spoluautorství na knize Questo genere di uomini: Testi su egiziani cingari zingari zingani nell’Italia moderna (1422-1812) s Leonardem Piasere a dalšími (2020) a článek „Representing Spanish Gypsies during the Second Half of the 18th Century: A Dissenting Voice“ (2019).
m.aresu@leeds.ac.uk

 

Registrace:
https://zoom.us/meeting/register/tJYpc-6hqTIsGNZS9fVtd8TrvNtzVvU0QGag

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík