Prague Forum for Romani Histories

James et al.: „Kdo se počítá do oficiálních statistik? Eticko-epistemické otázky německé migrace a sběru rasových nebo etnických údajů“

Daniel James, Morgan Thompson a Tereza Hendl

O akci Místo konání

V středu 1. listopadu v 17:00 budeme diskutovat o textu Daniela Jamese, Morgana Thompsona a Terezy Hendl „Kdo se počítá v oficiálních statistikách? Eticko-epistemické otázky německé migrace a sběru rasových či etnických dat“.

Abstrakt
V evropských zemích (s výjimkou Spojeného království) oficiální statistiky nepoužívají rasové nebo etnické kategorie, ale při sběru údajů o diskriminaci se spoléhají na zástupné údaje. V německém mikrosčítání lidu je přijatou zástupnou kategorií „migrační původ“ [Migrationshintergrund]: jednotlivec má „migrační původ“, pokud jeden nebo více jeho rodičů nemá od narození německé občanství. Na kategorii „migrační původ“ aplikujeme spojenou eticko-epistemickou analýzu, abychom objasnili, jak epistemické otázky přispívají k otázkám etickým. Naším hlavním tvrzením je, že tyto eticko-epistemické problémy s kategorií „migrační původ“ lze nejlépe analyzovat z hlediska bílé nevědomosti Charlese Millse. Odvoláváme se na strukturální popis bílé nevědomosti Annette Martín, abychom zdůraznili cyklické posilování nevědomosti a rasové nespravedlnosti při používání proměnné „migrační původ“. Barvoslepý eliminativismus ohledně rasy udržuje používání proměnné „migrační původ“, která následně udržuje a prohlubuje rasovou nespravedlnost.

„Setkáváme se s tím, že zástupci romských a sintských iniciativ a organizací sběr dat nepodporují z obavy před další diskriminací ze strany státu. Proto by pro nás bylo velmi cenné, kdybychom na semináři diskutovali toto téma.“

Vyžadována je registrace na seminář. Registrovaní účastníci obdrží při registraci text autora/autorů.


Seminář probíhá v anglickém jazyce.

Zoom registrační link:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYocu6vqDguH9OJTW694tRbQHWt4bU3hAY-

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík