Prague Forum for Romani Histories

Eszter Varsa: „Nezletilí by matce bránili v nalezení zaměstnání“: Ochrana dětí regulující účast žen na trhu práce

1. dubna 2022

O akci Místo konání

Diskuze ke kapitole z autorčiny nedávno vydané knihy Protected Children, Regulated Mothers: Gender and the “Gypsy Question” in State Care in Postwar Hungary, 1949-1956 (Budapest/New York: CEU Press, 2021).

Pozvaným diskutujícím je Ivan Simić (Univerzita Karlova v Praze).

Anotace: Kniha Protected Children, Regulated Mothers zkoumá ochranu dětí ve stalinistickém Maďarsku jako součást dějin střední, východní a jihovýchodní Evropy dvacátého století. Na základě foucaultovského pohledu na roli rezidenčních institucí při definování norem chování a deviací představuje 2. kapitola ochranu dětí jako prostředek regulace chování žen prostřednictvím podpory i nátlaku na matky, aby nastoupily do placené práce. Nedostatečná socializace pečovatelské práce v okamžiku rychle rostoucího zapojení žen do pracovního procesu na konci čtyřicátých a v první polovině padesátých let umožnila institucím ochrany dětí převzít důležitou funkci při naplňování role chybějících služeb péče o děti, a tím uplatňovat větší vliv na život matek. Současně se na ochranu dětí obraceli i rodiče, aby zmírnili napětí mezi svými povinnostmi v oblasti produktivní i reprodukční práce.

Autorka: Eszter Varsa je sociální historička, doktorka srovnávacích genderových studií (Středoevropská univerzita, Budapešť, 2011). Působila jako výzkumná pracovnice Marie Sklodowska-Curie Intra-European (IEF) na Leibnizově institutu pro studia východní a jihovýchodní Evropy (IOS) v Regensburgu (2014-2016) a jako Romani Rose Fellow ve Výzkumném centru pro anticiganismus na Katedře historie Univerzity v Heidelbergu (2020). Mezi hlavní oblasti jejího badatelského zájmu patří dějiny ochrany dětí, zdravotnictví/hygieny, reprodukční politiky a Romové ve východní Evropě 20. století. V současné době je Eszter Varsa postdoktorandkou projektu ERC ZARAH: Women’s Labour Activism in Eastern Europe and Transnationally, From the Age of Empires to the Late 20th Century (vedoucí projektu: Susan Zimmermann) na Středoevropské univerzitě ve Vídni.
Kontakt: varsae@ceu.edu

Diskutant: Ivan Simić získal doktorát na University College London – School of Slavonic and East European Studies. V současné době je hlavním řešitelem projektu Srp a závoj: Komunistická genderová politika vůči muslimským menšinám ve východní Evropě na Univerzitě Karlově v Praze. Před nástupem na Univerzitu Karlovu byl Ivan Simić postdoktorandem na Carleton University v Kanadě, vědeckým pracovníkem na Yale University a absolvoval stáže na Univerzitě ve Štýrském Hradci a v Centru pro pokročilá studia v Sofii. Je autorem knihy Soviet Influences on Postwar Yugoslav Gender Policies (Sovětské vlivy na poválečnou jugoslávskou genderovou politiku, Palgrave Macmillan, 2018).
Kontakt: i.simic.12@ucl.ac.uk

Registrace na seminář je nutná. Registrovaní účastníci obdrží při registraci text Eszter Varsy.
Seminář probíhá v anglickém jazyce.

 

Registrace
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckcu6pqz4sGtQxhna91l6sz24uHuNQf9LX

 

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík