Prague Forum for Romani Histories

Práva Romů

Celia Donert

Boje za občanství v poválečném Československu

Kniha Práva Romů zasazuje romský boj za občanství do širších dějin lidských práv v socialistické a post-socialistické východní Evropě. Romové se v narativech lidských práv typicky objevují jako oběti, Celia Donert zde však na základě rozsáhlého původního výzkumu v českých a slovenských archivech, ze sociologických a etnografických studií a z ústních vyprávění ukazuje romské aktivisty jako aktivní subjekty. Barvitě vykresluje sociální a politickou historii Romů v Československu, čímž nabízí novou interpretaci dějin lidských práv a zobrazuje roli socialistických režimů při konstrukci sociálního občanství v poválečné východní Evropě. Post-socialistické hnutí za lidská práva nevycházelo z disidentského hnutí sedmdesátých let, ale vyvstalo spíše jako odpověď na kolaps sociálního občanství po roce 1989. Studie je velmi aktuální zvláště v době, kdy Evropa čelí zásadní migrační krizi, která s sebou přináší hledání historických kořenů nacionalistických a xenofobních postojů vůči lidem bez občanství.

Práva Romů

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík