Prague Forum for Romani Histories

Memoáry Jana Haura

O projektu Lidé Výstupy

Zpracování vzpomínek Jana Hauera, souboru rodinných fotografií a archivních dokumentů do knižní podoby.

Kateřina Čapková a Helena Sadílková začaly od roku 2019 nahrávat rozhovory s Janem Hauerem, které byly postupně doplněny také o sepsané paměti Jana Hauera. Editorský tým doplnila v roce 2021 Renata Berkyová.
Postupem času se díky bádání po osudech jednotlitvých členů rodiny a prohlubujícímu se vztahu s pamětníkem a jeho rodinou, vykrystalizovali tři části rukopisu:
Vyprávění složené z rozhovorů a rukopisu Jana Hauera, které zpracovala Helena Sadílková.
Rodinné fotografie čítající více než 100 snímků dokumentující život členů rodiny od počátku 20. století, které připravila Renata Berkyová.
Archivní dokumenty, které dokumentují život rozvětvené rodiny Hauerových v předválečném a zejména pak válečném období, připravila Kateřina Čapková

Na tento knižní projekt nebyl věnován žádný speciální grant Bader Philanthropies, přesto jeho zahájení umožnila právě Nadace Bader Philanthropies.

Editorský tým: Kateřina Čapková, Helena Sadílková, Renata Berkyová

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík