Prague Forum for Romani Histories

Databáze Svědectví Romů

O projektu Lidé Výstupy

Zkušenost Romů a Sintů za druhé světové války je stále opomíjeným tématem, jakkoliv důsledky válečné genocidy a pronásledování pociťují romské komunity dodnes. Navíc i v těch málo publikacích o holokaustu Romů a Sintů převažuje často perspektiva převzatá z dokumentů sepsaných za války státní administrativou a policejními složkami. Klíčovou myšlenkou našeho projektu je naopak zprostředkovat co nejširšímu čtenářstvu svědectví samotných Romů a Sintů a tím i jejich osobní a nezastupitelnou zkušenost druhé světové války. Doufáme, že projekt Svědectví Romů přispěje k většímu povědomí o jejich genocidě a bude nezastupitelným zdrojem informací pro badatele, příbuzné obětí, či jakékoliv další zájemce o toto důležité téma. 

Projekt Svědectví Romů jsme vymezili zaprvé  geograficky: zaměřili jsme se na svědectví Romů a Sintů z českých zemí (dnešní České republiky) a ze Slovenska. Druhým vymezením je také, že do databáze zpracováváme pouze tištěná svědectví. Cennou, a na přípravu nesmírně náročnou, součástí databáze jsou podrobné abstrakty těchto svědectví vypracované romisty ve spolupráci s historiky a jazykovými stylisty. Tyto abstrakty jsou důležité nejen směrem k českým a slovenským čtenářům, protože řada publikací se svědectvími není lehce dostupná, ale především k uživatelům ze zahraničí – ať už badatelům, členům romských komunit či jakýmkoliv zájemcům – protože naprostá většina ze stovek vydaných svědectví existuje jen v českém, slovenském či romském jazyce a jsou tak pro většinu zájemců ze zahraničí nedostupná. 

Při definování korpusu svědectví, která zpracováváme do databáze, jsou pro nás klíčové dvě podmínky. Zaprvé, zpracováváme pouze svědectví osob, které válku samy zažily. Jakkoliv víme i o vzácných svědectvích, které jsou součástí rodinné paměti a známe je z úst potomků přeživších, do databáze zpracováváme pouze svědectví lidí narozených před nebo za války.
Za druhé, do databáze byla zařazena jen svědectví, která byla již zveřejněna tiskem. Při  tomto rozhodnutí jsme měli na paměti především autorská práva a souhlas pamětníků se zveřejněním vzpomínek. Jakkoliv jsme si vědomi, že existuje celá řada dalších svědectví nahraných (video či audio) jedinci či neziskovými organizacemi, která obsahují velmi cenné informace, rozhodli jsme se náš výběr omezit na svědectví vydaná tiskem. U tištěných svědectví, zvláště v knižní formě, máme naději, že pamětníci nejen s publikací souhlasili, ale měli i možnost text autorizovat.

V rámci databáze jsou svědectví analyzována podle několika kritérií, která umožňují detailní vyhledávání a jejich třídění např. podle typu válečné zkušenosti (internace, účast na ozbrojeném boji, ukrývání a další). Při analýze jsme se pak zaměřili především na geografické údaje. Nedílnou součástí databáze jsou proto mapy, které umožňují zobrazit válečnou trajektorii jedinců i skupin, zobrazit například místa masových vražd či partyzánských bojů, nebo vyhledat svědectví vztahující se k nějakému místu.

Časový harmonogram projektu

Databázi svědectví, na které pracujeme od roku 2020, plánujeme zpřístupnit v několika fázích. V první fázi – v roce 2022 – zveřejňujeme databázi svědectví s první stovkou zpracovaných svědectví. V druhé fázi chceme databázi aktualizovat poté, co bude zpracováno dalších sto svědectví. Ve finální třetí fázi chceme zveřejnit všechna zbývající zpracovaná svědectví, jejichž celkový počet odhadujeme na tři sta. Předpokládáme, že  projekt ukončíme na konci roku 2024. 

Podpořili nás

Tento projekt by nebyl možný bez velkorysé finanční podpory několika nadací. Idea projektu vznikla v rámci projektu excelence Grantové agentury České republiky Kateřiny Čapkové s názvem Genocida, poválečná migrace a sociální mobilita: provázanost zkušenosti Romů a Židů (č. 19-26638X). Práce dalších členů týmu je velkoryse financována nadací Bader Philanthropies, která je také významným podporovatelem i jiných aktivit Pražského fóra pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, za což jsme nadaci nesmírně vděčni. Na doplňkové části prací na databázi byly také použity prostředky z programu Strategie 21AV z programu Globální konflikty a lokální souvislosti.

Vedoucí týmu: Kateřina Čapková

Koordinátor projektu: Marek Jandák

Textové zpracování abstraktů svědectví: Radka Patočková, Eva Zdařilová

Editorka zpracovaných abstraktů: Milena Tučná

Překlady svědectví do angličtiny: Barbara Day

Editor překladů do angličtiny: Gerald Turner

Geovizualizace databáze: Waldemar Spallek

IT specialistka: Dana Lew

Design webových stránek: Ilana Khomiakova

 

 

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík