Konference

Nadcházející20192017

Mezinárodní konference: Trajektorie migrace a pohybu Romů v Evropě a mimo ni (od roku 1945 po současnost)

Pražské fórum pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR přijímá návrhy na příspěvky na mezinárodní konferenci o migraci a mobilitě Romů s důrazem na období od roku 1945 do současnosti.

Detail

Dědictví romské genocidy. Rodiny jako místa předávání zkušeností a paměti

Dědictví romské genocidy. Rodiny jako místa předávání zkušeností a paměti

20. – 21. září 2017, Praha

Konferenci společně organizují dvě nedávno založené iniciativy, které se zaměřují na výzkum historie Romů a podporují nové přístupy v oboru: Pražské fórum pro romské dějiny a mezinárodní síť badatelů...

Detail

Košík