Konference

Nadcházející20192017

Mezinárodní konference: Trajektorie migrací a mobilit Romů v Evropě a mimo ni (od roku 1945 po současnost)

Mezinárodní konference: Trajektorie migrací a mobilit Romů v Evropě a mimo ni (od roku 1945 po současnost)

Na konferenci se setkají výzkumníci z různých oborů a představí empirické studie zaměřené na rozličné dimenze mobility Romů po roce 1945. Zaměří se na analýzu spojitosti mezi různými formami pohybu a...

Detail

Dědictví romské genocidy. Rodiny jako místa předávání zkušeností a paměti

Dědictví romské genocidy. Rodiny jako místa předávání zkušeností a paměti

20. – 21. září 2017, Praha

Konferenci společně organizují dvě nedávno založené iniciativy, které se zaměřují na výzkum historie Romů a podporují nové přístupy v oboru: Pražské fórum pro romské dějiny a mezinárodní síť badatelů...

Detail

Košík