Prague Forum for Romani Histories

PROGRAM: Politizace xenofobie v transatlantických souvislostech: minulost a současnost

Mezinárodní konference 18.-19. květen 2023, Villa Lanna, Praha

O akci Místo konání

Organizátoři:
Jonathan Wiesen (University of Alabama at Birmingham)
Angéla Kóczé (Program romských studií na Středoevropské univerzitě ve Vídni)
Kateřina Čapková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

Část společnosti se dnes již smířila s tím, že xenofobie je ústředním rysem transatlantické politické krajiny. Od Spojených států přes Francii až po východní Evropu získala politická hnutí zaměřená na odmítání „těch druhých“ (přistěhovalců; rasových a sexuálních menšin a takzvaných „vnitřních nepřátel“) masové příznivce a vstoupila do vlád, které byly donedávna považovány za imunní vůči druhům populismu, jež poznamenaly první polovinu dvacátého století. Na konferenci budeme diskutovat o politizované xenofobii v minulosti a dnes. Doufáme, že se nám podaří shromáždit témata, která: nabídnou srovnání a kontrasty například mezi xenofobními hnutími ve třicátých letech 20. století a dnes; nabídnou nové pohledy na nadnárodní xenofobii, zejména pokud jde o protiromský, protičernošský a protižidovský rasismus; a která ukáží kontinuitu a podobnosti mezi minulostí a současností.

Zajímá nás v jaké vzájemné interakci byla xenofobní hnutí v minulých staletích napříč Atlantikem? Jak se evropská a americká xenofobie a rasismus v minulosti promítly do dnešních hnutí? Jaká byla a je role historické paměti v politice xenofobie? Jaké jsou přínosy a rizika vyvozování paralel mezi xenofobními hnutími v minulosti a těmi současnými?

Dvoudenní konference se soustředí na panely složené z dvacetiminutových prezentací s komentáři a rozsáhlou diskusí.

Komunikačním jazykem konference je angličtina

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík