Prague Forum for Romani Histories

Politizace xenofobie v transatlantických souvislostech: minulost a současnost

18.-19.5. 2023, Praha

O akci Místo konání

 

Organizátoři:
Jonathan Wiesen (University of Alabama at Birmingham)
Angéla Kóczé (Program romských studií na Středoevropské univerzitě ve Vídni)
Kateřina Čapková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

18.-19. května 2023,  Praha

Část společnosti se dnes již smířila s tím, že xenofobie je ústředním rysem transatlantické politické krajiny. Od Spojených států přes Francii až po východní Evropu získala politická hnutí zaměřená na odmítání „těch druhých“ (přistěhovalců; rasových a sexuálních menšin a takzvaných „vnitřních nepřátel“) masové příznivce a vstoupila do vlád, které byly donedávna považovány za imunní vůči druhům populismu, jež poznamenaly první polovinu dvacátého století. Na konferenci budeme diskutovat o politizované xenofobii v minulosti a dnes. Doufáme, že se nám podaří shromáždit témata, která: nabídnou srovnání a kontrasty například mezi xenofobními hnutími ve třicátých letech 20. století a dnes; nabídnou nové pohledy na nadnárodní xenofobii, zejména pokud jde o protiromský, protičernošský a protižidovský rasismus; a která ukáží kontinuitu a podobnosti mezi minulostí a současností.

Zajímá nás v jaké vzájemné interakci byla xenofobní hnutí v minulých staletích napříč Atlantikem? Jak se evropská a americká xenofobie a rasismus v minulosti promítly do dnešních hnutí? Jaká byla a je role historické paměti v politice xenofobie? Jaké jsou přínosy a rizika vyvozování paralel mezi xenofobními hnutími v minulosti a těmi současnými?

Dvoudenní konference se soustředí na panely složené z dvacetiminutových prezentací s komentáři a rozsáhlou diskusí. Vítána jsou témata z různých oborů (tj. historie, antropologie, politologie atd.). Hlavní přednášky přednesou Angéla Kóczé (Středoevropská univerzita, Vídeň) a Jonathan Wiesen (The University of Alabama at Birmingham).

Životopis a abstrakt přednášky v rozsahu 1 strany zašlete do 1. prosince 2022 Jonathanu Wiesenovi (jwiesen@uab.edu) a Kateřině Čapkové (katerina.capkova@nyu.edu).

Díky financování projektu Grantové agentury České republiky č. 19-26638X můžeme nabídnout bezplatné ubytování. Na úhradu cestovních nákladů budou k dispozici pouze omezené finanční prostředky.

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík