Prague Forum for Romani Histories

Politizace xenofobie v transatlantickém kontextu: Minulost a současnost

18.-19. května 2023, Vila Lanna, Praha

O akci Místo konání

Organizátoři:

Jonathan Wiesen (University of Alabama at Birmingham)
Angéla Kóczé (Romská studia, Středoevropská univerzita, Vídeň)
Kateřina Čapková (ÚSD AV ČR)

Dnes se již mnoho lidí smířilo s tím, že xenofobie je ústředním rysem transatlantické politické krajiny. Od Spojených států přes Francii až po východní Evropu získala politická hnutí zaměřená na odmítání „těch druhých“ (přistěhovalců; rasových a sexuálních menšin a takzvaných „vnitřních nepřátel“) mnoho příznivců a vstoupila do vlád, které byly donedávna považovány za imunní vůči druhům populismu, jež poznamenaly první polovinu dvacátého století. Na této konferenci budou účastníci diskutovat o politizované xenofobii v minulosti a dnes. Doufáme, že se nám podaří shromáždit témata, která: nabídnou srovnání a kontrasty například mezi xenofobními hnutími ve 30. letech 20. století a dnes; nabídnou nové pohledy na mezinárodní kontext xenofobie, zejména pokud jde o protiromský, protičernošský a protižidovský rasismus; a která ukáží kontinuitu a podobnosti mezi minulostí a současností.

Ptáme se, jak spolu v minulých staletích hovořila xenofobní hnutí napříč transatlantickým prostorem? Jak se evropská a americká xenofobie a rasismus v minulosti promítly do dnešních hnutí? Jaká byla a je role historické paměti v politice xenofobie? Jaké jsou přínosy a rizika vyvozování paralel mezi xenofobními hnutími v minulosti a těmi současnými?

Dvoudenní konference se bude soustředit na panely složené z dvacetiminutových prezentací s komentáři a rozsáhlou diskusí. Vítána jsou témata z různých oborů (tj. historie, antropologie, politologie atd.). Hlavní přednášky přednesou Angéla Kóczé (Středoevropská univerzita, Vídeň) a Jonathan Wiesen (The University of Alabama at Birmingham).

Životopis a abstrakt přednášky v rozsahu jedné strany zašlete do 1. prosince 2022 Jonathanu Wiesenovi (jwiesen@uab.edu) a Kateřině Čapkové (katerina.capkova@nyu.edu).

Díky financování projektu Grantové agentury České republiky č. 19-26638X můžeme nabídnout bezplatné ubytování. Na úhradu cestovních nákladů budou k dispozici pouze omezené finanční prostředky.

Vila Lanna

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík