Prague Forum for Romani Histories

Romano džaniben 2018

kolektiv autorů

Tematické číslo časopisu Romano džaniben 2018 (1) prezentuje texty současných českých badatelů k historii Romů v českých zemích v první polovině 20. století (Jiří Smlsal, Lada Viková, Milada Závodská). Všichni tito autoři se po svém vypořádávají se současnými výzvami romistického historického výzkumu – jako je nutnost otevírání uzavřenosti dějin Romů jako menšinových dějin, soustředění na spolu-aktérství a prameny romské provenience, či otázky inspirované post-koloniálními studiemi a kritickým obratem v romských studiích vedoucí k novému promýšlení akademického výzkumu soustředěného na dějiny historicky/společensky marginalizovaných skupin a společenské odpovědnosti badatelů pohybujících se v tomto poli symbolických a mocenských hierarchií. Ústředním tématem nerecenzované části (rezonující ovšem napříč celým číslem) je historie jedné z rodin přeživších holocaustu moravských Romů, pana Zdeňka Daniela (nar. 1929 v Oslavanech), prezentovaná v rozhovoru s ním a jeho synem, architektem a výtvarníkem. Číslo je doplněno o informace o současných dokumentačních, výzkumných či popularizačních projektech a platformách cílených na historii Romů v Československu a některých jejich nálezech. Úvodník editorky čísla, Heleny Sadílkové, je ke stažení zde, jednotlivé texty jsou dostupné ze stránek www.džaniben.cz.

Romano džaniben 2018

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík