Prague Forum for Romani Histories

Poválečná migrace romských rodin ze Slovenska do českých zemí: Celkový odkaz války a genocidy

Helena Sadílková

Studie nabízí vhled do procesu poválečné rekonstrukce rodinného a společenského života přeživších romského holocaustu z českých zemí a Slovenska v kontextu obecného zapomnění na specifičnost jejich drastických válečných osudů, pokračování protiromských stereotypů a také v kontextu masivních populačních pohybů v poválečném Československu. Migrace Romů ze Slovenska do českých zemí zůstává v centru pozornosti a je interpretována jednak jako reakce na místní společenskou hierarchii a válečné perzekuce a jednak na možnosti bezprecedentní sociální mobility v realitách poválečného Československa. Texty ilustrují složitou poválečnou proměnu životních zkušeností a trajektorií romských rodin z obou stran Československa, která zahrnovala i propojení se s různými romskými komunitami, které si dříve byly navzájem neznámé. Na příkladu rodiny z jižního Slovenska, která se připojila k migračnímu hnutí a brzy se  její členové stali obyvateli poválečného Brna, moravského hlavního města a budoucího československého centra romské politické mobilizace, autorka ukazuje, že migrace nabídla různé příležitosti pro romské jednotlivce podporované jejich rodinnými vazbami a také přinesla možnosti aktivního utváření jejich poválečných životů a životů jejich rodin a místních komunit.

Poválečná migrace romských rodin ze Slovenska do českých zemí: Celkový odkaz války a genocidy

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík