Prague Forum for Romani Histories

Obětujeme Romy ve prospěch vědy?

Renata Berkyová

Článek se zabývá zavedením a  používáním pojmů označujících genocidu Romů, „porajmos“ a „holokaust“ v kontextu pojetí romské historie. Analýza etymologie a užívání termínů v československém prostředí umožňuje otevřít polemiku nad perspektivou, s jakou je na dějiny Romů nahlíženo. Termíny svou jednostrannou optikou unifikují představu o Romech i dalších aktérech pronásledování, přecházejí aktivní romské činitele, ale i lokální spolupachatele, kteří se na perzekuci podíleli. Zatímco uměle zavedený pojem „porajmos“, představovaný jako autentický romský ekvivalent perzekuce, dostatečně nereflektuje přístup pamětníků, ale aktivistické motivace, u termínu „holokaust“ se pořád ve společnosti potýkáme s definicí, jež zapomíná na Romy, což není jen otázkou terminologie, ale i odrazem faktické ignorace romské historie jako součásti „velkých“ dějin. Toto omezování a přizpůsobování pojmů pak nemusí být jen zrcadlem reality, ale i její samotnou konstrukcí.

Obětujeme Romy ve prospěch vědy?

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík