Prague Forum for Romani Histories

Seminář pro rodiny přeživších Romů a Sintů

9. září 2019, New York University in Prague

O akci Místo konání

Konzultační seminář pro rodiny Romů a Sintů, kteří přežili v České republice.
Pořádáno ve spolupráci s U.S. Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu.

Badatelé z Centra pro výzkum přeživších a obětí holocaustu U.S. Holocaust Memorial Museum a Mandelova centra budou připraveni pomoci přeživším, jejich rodinám a rodinám obětí, kteří hledají informace a dokumentaci v záznamech týkajících se Romů v archivu Arolsen a dalších fondech muzea.

Zájemci o konzultace pište na: romanihistories@usd.cas.cz

 

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík