Prague Forum for Romani Histories

Akce fóra

Nadcházející201920182017

Přednáška Kameny zmizelých v knihovně v Písku

Přednáška Kameny zmizelých v knihovně v Písku

30. září 2020

Přednáška historičky Kateřiny Čapkové, Ph. D. o holokaustu v českých zemích se zaměřením na Židy a Romy.

Detail

Každoroční pietní akt v Letech u Písku

Každoroční pietní akt v Letech u Písku

2. srpna 2020

V neděli 2.8. se uskutečnil pietní akt v Letech u Písku. Pietu ve 12:00 zahájila česká hymna a žalm romských vězňů nacistických koncentračních táborů. Po položení květin následoval duchovní slovo...

Detail

Promítání filmu LETY a debata s hosty

Promítání filmu LETY a debata s hosty

27. leden 2020

V pražském kině Bio Oko se bude u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu promítat film LETY. Následovat bude debata s hosty. V pondělí 27. ledna od 18 hodin se v pražském Kině Bio Oko uskuteční...

Detail

Mezinárodní konference: Trajektorie migrací a mobilit Romů v Evropě a mimo ni (od roku 1945 po současnost)

Mezinárodní konference: Trajektorie migrací a mobilit Romů v Evropě a mimo ni (od roku 1945 po současnost)

16.-18. září 2019, Praha

Na konferenci se setkají výzkumníci z různých oborů a představí empirické studie zaměřené na rozličné dimenze mobility Romů po roce 1945. Zaměří se na analýzu spojitosti mezi různými formami pohybu a...

Detail

Workshop: Stereotypy v zobrazování Romů a Židů ve fotografiích

Workshop: Stereotypy v zobrazování Romů a Židů ve fotografiích

15th October 2018

Pozvánka v pdf ke stažení zde. Plakát v pdf ke stažení zde. Workshop se koná ve Francouzském institutu, Štěpánská 35, Praha 1. Program workshopu: 16:30-18:00 HISTORICKÝ PŘEHLED Ilsen About Proti-obraz...

Detail

Lecture: Jan Grill – Normalizing Uncertainty. Tracing Brexit-Effects in the Lives Slovak and Czech Roma Migrants in Britain (and Beyond)

Lecture: Jan Grill – Normalizing Uncertainty. Tracing Brexit-Effects in the Lives Slovak and Czech Roma Migrants in Britain (and Beyond)

13 June 2018, 5 PM

This is a joint event with CEFRES in Prague. Jan Grill is Assistant Professor of Sociology at the University of Valle, Colombia. He is also Research Associate at the Department of Social Anthropology at the University...

Detail

Diskuze: Nucená sterilizace romských žen v českém (československém) kontextu: Minulost a současnost

Diskuze: Nucená sterilizace romských žen v českém (československém) kontextu: Minulost a současnost

Veřejná debata: 12. června 2018, 18 h

Veřejná debata s účastníky akademického workshopu se zaměřuje na analýzu argumentace nucených sterilizací romských žen v České (Československé) republice v kontextu eugeniky a sociálního státu. Mezi...

Detail

Workshop: Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost

Workshop: Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost

Mezinárodní workshop pro registrované účastníky se bude konat v prostorách New York University v Praze. Workshop se bude zabývat analýzou argumentace ospravedlňující nucené sterilizace romských žen v Česku...

Detail

Výstava obrazů Zdeňka Daniela „Moje černobílé stíny – Memento mori“

Výstava obrazů Zdeňka Daniela „Moje černobílé stíny – Memento mori“

9.-29. květen 2018

„Moje černobílé stíny: Memento mori“ je výstava obrazů Zdeňka Daniela (nar.  1970), architekta a umělce z Jablonce nad Nisou. Jeho otec, Zdeněk Daniel starší (nar. 1929) se v květnu 1943 zachránil z transportu...

Detail

Workshop: Současný výzkum holocaustu Romů v československém kontextu

Workshop: Současný výzkum holocaustu Romů v československém kontextu

21 May, 2018, 6:00 PM

Veřejná debata o budoucnosti výzkumu holocaustu Romů a tábora v Letech s účastí českých a slovenských, romských i neromských představitelů. V rámci reflexe témat, která jsou zásadní pro tento výzkum,...

Detail

Pražské fórum pro romské dějiny

Pražské fórum pro romské dějiny

Pražské fórum pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR vzniklo při prvním setkání řídícího výboru v Praze v září 2016.

Ustanovující prohlášení

Zakladatelé fóra si uvědomují, že studiu témat spojených s Romy se v Evropě po dlouhou dobu věnovali zejména folkloristé, filologové a etnologové. Historie Romů je jako výzkumné téma roztříštěné a izolované. Výzkum romských dějin zároveň dosud není přijímán jako nedílná součást historického výzkumu v tomto regionu. Fórum bylo založeno proto, že v Evropě není žádná akademická platforma, která by podporovala právě historický výzkum zaměřený na Romy, nebo rozvoj debaty o takto zaměřeném historickém výzkumu mezi badateli v oblasti společenských a humanitních oborů, a na jejíž půdě by tak mohly vznikat a případně být i koordinovány společné výzkumné projekty.

Pražské fórum pro romské dějiny je akademická iniciativa založená na podporu mezioborového, intersekcionálního a nadnárodního studia, která usiluje o nápravu těchto omezení. Naším hlavním cílem je upozorňovat na stěžejní význam studia historie Romů pro komplexní pochopení evropské historie a jejích současných společností. Proto si klademe za cíl: 1) posílit akademický výzkum zaměřený na Romy v 19. a 20. století s důrazem na diachronní perspektivu a podporu alternativních a nově se formujících badatelských postupů a 2) kultivovat dialog mezi historiky, sociology, antropology, filology a dalšími badateli stojícími mimo obor romistiky s cílem etablovat studium romské historie jako ústřední bod nového uvažování o evropské historii.

Plné znění Ustanovujícího prohlášení Fóra najdete zde.

Fórum se zabývá především akademickým výzkumem, ale vítá diskuzi a výzkumné iniciativy, které zapojují skupiny mimo akademickou sféru. Zajímají nás akce organizované ve spolupráci se členy romské komunity.

Struktura Fóra

Fórum je institucionálně zakotveno na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Na aktivity Fóra dohlíží jeho řídící výbor.
Aktivity Fóra koordinují Kateřina Čapková, Helena Sadílková a Renata Berkyová.
Kontaktní osobou Fóra je Renata Berkyová: berkyova@usd.cas.cz

Aktivity Fóra

Konference k historii Romů
Fórum organizuje každé dva roky mezinárodní konferenci v Praze. První konference proběhla na podzim 2017.

Více informací o konferencích organizovaných Fórem najdete zde.

Další události

Fórum dále organizuje menší, tématicky zaměřené odborné semináře, debaty u kulatého stolu a jednotlivé přednášky k historii Romů; výstavy realizované jako jeden z výsledků akademických výzkumných projektů ve spolupráci se členy romských/sintských komunit, nebo výstavy uměleckých děl romských umělců vztahujících se k historii Romů a dále promítání filmů s tématikou historie Romů.

Více informací o dalších akcích najdete zde.

Výzkumné projekty a vědecké publikace o historii Romů
Členové řídícího výboru využívají a vedou mezinárodní výzkumné projekty a publikují vědecká díla. V zájmu zajištění co nejširšího dosahu práce Fóra budeme účastníky jednotlivých částí programu Fóra podporovat v oslovování publika v oblastech, pro které může být iniciace debaty o historii Romů zásadním přínosem. Případně se zaměříme na přípravu speciálních čísel recenzovaných časopisů (v angličtině a němčině), včetně odborných časopisů vycházejících ve středovýchodní, východní a jihovýchodní Evropě.

Informace o probíhajících mezinárodních výzkumných projektech Fóra najdete zde.


Partneři


Podporovatelé
Košík