Stereotypy v zobrazování Romů a Židů ve fotografiích

15. 10. 2018 - 16:30

Téma Přednášející Místo

Pozvánka v pdf ke stažení zde.
Plakát v pdf ke stažení zde.

Workshop se koná ve Francouzském institutu, Štěpánská 35, Praha 1.

Program workshopu:
16:30-18:00
HISTORICKÝ PŘEHLED
Ilsen About
Proti-obraz a sebe-obraz.
Romové a Sintové v historii fotografického média

Karolina Szymaniak
Uvnitř a vně štetlu.
Fotografie a (de)konstrukce jinakosti východoevropských Židů

18:00-18:30
přestávka a občerstvení

18:30-19:30
SOUČASNÁ SITUACE
Sabina Badžo
autorka cyklu Kalokagathia
Irene Stehli
autorka cyklu Libuna

19:30-20:00
PANELOVÁ DISKUZE
Ilsen About, Sabin Badžo, Iren Stehli a Karolina Szymaniak.

K dispozici bude simultánní tlumočení do češtiny/angličtiny.
K účasti není nutná registrace.

Workshop organizuje Pražské forum pro romské dějiny při ÚSD AV ČR spolu se Seminářem romistiky na FF UK, CEFRES a Francouzským institutem v Praze.

O workshopu

Workshopy Pražského fóra pro romské dějiny

Rok 2017 přinesl důležité vítězství pro romskou komunitu a pro ty části české společnosti, které odsuzovaly existenci vepřína na místě válečného tzv. „cikánského tábora“ v Letech u Písku a kritizovaly českou (československou) společnost a úřady za ignorování ostudného stavu tohoto místa. Přestože česká vláda konečně schválila a z rozpočtu vyhradila peníze na odstranění vepřína a místo bylo předáno Muzeu romské kultury, v osvětových aktivitách v rámci společnosti bude třeba pokračovat i během procesu budování důstojného památníku a i po jeho vztyčení. Cílem organizátorů workshopů Pražského fóra je přispět k tolik potřebné veřejné diskuzi o Romech v české (československé) společnosti a o jejich osudech nejen během holocaustu, ale i po něm.

Workshopy a akce pro veřejnost plánované na rok 2018 mají za cíl zasadit genocidu Romů do širšího historického a politického kontextu a zdůraznit nejen specifickou historii tábora v Letech, ale i dějiny a význam tohoto místa pro současnou českou společnost, pro Romy i Neromy. Chtěli bychom dát podnět k přehodnocení dopadů válečné historie i poválečných (dis)kontinuit v politických rozhodnutích, sociální praxi a způsobech uvažování, a proto se chceme zabývat dalším důležitým souvisejícím tématem – nucenou sterilizací romských žen. Nucené sterilizace prováděli nacisté, ale poslední oběti tohoto násilí v České republice a na Slovensku a pocházejí z prvních let nového tisíciletí. Obě témata – památník v Letech a uznání nároku na odškodnění obětem nucených sterilizací – mají velký vliv na současné vztahy mezi Romy a Neromy v České republice.

Smyslem akcí pro veřejnost je přispět k akademické, veřejné i politické debatě o situaci Romů v české společnosti, debatě, která je dodnes zatížená předsudky, nevědomostí a chybějícím zasazením do širšího (i mezinárodního) kontextu. V souladu s cílem Fóra chceme pokračovat v diskuzích na tato témata s odborníky z České republiky, z Evropy i Spojených států a pevně je včlenit do příběhu české/evropské historie. Témata z romské historie a současnosti by neměla být předmětem zájmu jen v okruhu romistů. Jako klíčovou vnímáme také aktivní účast Romů v našich aktivitách i otevřenost všech těchto aktivit a debat veřejnosti i místní romské komunitě. Proto do našich aktivit zapojujeme romské a sintské intelektuály i umělce a proto jsme se také rozhodli nabídnout simultánní tlumočení všech plánovaných debat, kde se objeví zahraniční hosté, do češtiny. Některé akce budou k dispozici ve formě videozáznamů s titulky a budou tak dostupné širšímu publiku.

Ilsen About

Ilsen About je výzkumníkem National Centre for Scientific Research (CNRS) v Paříži, v Centre Georg Simmel, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), v Paříži. Doktorský titul z historie získal na European University Institute ve Florencii. Od roku 2013 pomáhá vést interdisciplinární romistický seminář na EHESS v Paříži. Jeho současný výzkum se soustřeďuje na evropskou dimenzi protiromské politiky v 19. a 20. století. Je členem European Academic Network on Romani Studies, pracuje na metodologii historických archivů ve vztahu k romistice a je spolueditorem knihy Romani Presences: Investigations and Experiences into the Archives (Le Cavalier Bleu, připravováno k vydání). V roce 2018 byl spolukurátorem výstavy “Mondes tsiganes. La fabrique des images“ pro Národní muzem historie imigrace v Paříži.

Sabin Badžo

Sabina Badžová, vystupující pod jménem Sabin Badžo, se věnuje amatérské fotografii šestým rokem, a právě vztah k fotografii ji přiměl ke studiu produkce výstav. Vystudovala Služby muzeí a galerií na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze a kromě fotografování se ve svém volném čase věnuje tanci. Ke kombinaci malby a fotografie byla Sabin inspirována ve španělské Málaze, kde měla možnost pracovat v expresionistickém Muzeu – Museo Jorge Rando a příležitost setkat se tak se samotným malířem Jorgem Rando. Ve svých fotografiích se nesnaží dokumentovat pouze běžný život lidí, ale ráda používá uměleckou fotografii. Bojuje proti stereotypům a snaží se poukázat na krásu vnější i vnitřní, takto přistupuje i k zobrazování Romů, cizinců a obecně k zobrazování lidí, kteří se potýkají s negativitou majoritní společnosti.Mezi její poslední fotografické projekty patří cyclus Kalokagathia, který tento rok prezentovala v ČR.

 

Iren Stehli

Iren Stehli je švýcarská fotografka s českými kořeny, autorka cyklu Libuna. V 70. a 80. letech žila v Praze, kde vystudovala FAMU. V této době se také seznámila se s jednou romskou rodinou ze Žižkova a ze vzájemného přátelství vznikl fotografický projekt, ve kterém Iren Stehli zdokumentovala různé okamžiky v životě svojí kamarádky Libuny a její rodiny. Přestože Libunu fotografovala již od 70. let, teprve po roce 2000 se pokusila shromážděný materiál uspořádat – vznikla tak unikátní, široce oceňovaná fotografická publikace Libuna a výstava v Zurichu, kterou Iren Stehli představila také v Praze na přelomu roku 2015/16.

 

Karolina Szymaniak

Karolina Szymaniak pracuje jako odborná asistentka v Ústavu židovských studií na univerzitě ve Wroclawi a je zároveň vedoucí týmu týkajícího se jidiš dokumentů v Židovském historickém ústavu ve Varšavě. Spolupracovala s Muzeem dějin polských Židů (POLIN) a Muzeem Sztuki v Lodži. Ve svém výzkumu se zabývá židovskými modernismy, kulturními kontakty polských Židů, politikou paměti a současným polským a židovským uměním. Mezi její poslední publikace patří komentované vydání textů Rachel Auerbach z varšavského ghetto, za které získala v roce 2016 cenu Polityka History Award za nejlepší kritické vydání pramenů, a Montages. Debora Vogel and the New City Legend (2017).

Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1

Košík