Workshopy Pražského fóra pro romské dějiny 2018

Organizuje Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a
Seminář romistiky KSES FF UK,
v partnerství s Muzeem romské kultury v Brně

Akce O workshopech

Současný výzkum holocaustu Romů v československém kontextu

Současný výzkum holocaustu Romů v československém kontextu

21. 5. 2018 - 18:00

Veřejná debata o budoucnosti výzkumu holocaustu Romů a tábora v Letech s účastí českých a slovenských, romských i neromských představitelů. V rámci reflexe témat, která jsou zásadní pro tento výzkum,...

Detail

Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost

Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost

12. 6. 2018 - 09:30

Mezinárodní workshop pro registrované účastníky se bude konat v prostorách New York University v Praze. Workshop se bude zabývat analýzou argumentace ospravedlňující nucené sterilizace romských žen v Česku...

Detail

Stereotypy v zobrazování Romů a Židů ve fotografiích

Stereotypy v zobrazování Romů a Židů ve fotografiích

15. 10. 2018 - 16:30

Mezinárodní workshop

Pozvánka v pdf ke stažení zde. Plakát v pdf ke stažení zde. Workshop se koná ve Francouzském institutu, Štěpánská 35, Praha 1. Program workshopu: 16:30-18:00 HISTORICKÝ PŘEHLED Ilsen About Proti-obraz...

Detail

2018

Rok 2017 přinesl důležité vítězství pro romskou komunitu a pro ty části české společnosti, které odsuzovaly existenci vepřína na místě válečného tzv. „cikánského tábora“ v Letech u Písku a kritizovaly českou (československou) společnost a úřady za ignorování ostudného stavu tohoto místa. Přestože česká vláda konečně schválila a z rozpočtu vyhradila peníze na odstranění vepřína a místo bylo předáno Muzeu romské kultury, v osvětových aktivitách v rámci společnosti bude třeba pokračovat i během procesu budování důstojného památníku a i po jeho vztyčení. Cílem organizátorů workshopů Pražského fóra je přispět k tolik potřebné veřejné diskuzi o Romech v české (československé) společnosti a o jejich osudech nejen během holocaustu, ale i po něm.

Workshopy a akce pro veřejnost plánované na rok 2018 mají za cíl zasadit genocidu Romů do širšího historického a politického kontextu a zdůraznit nejen specifickou historii tábora v Letech, ale i dějiny a význam tohoto místa pro současnou českou společnost, pro Romy i Neromy. Chtěli bychom dát podnět k přehodnocení dopadů válečné historie i poválečných (dis)kontinuit v politických rozhodnutích, sociální praxi a způsobech uvažování, a proto se chceme zabývat dalším důležitým souvisejícím tématem – nucenou sterilizací romských žen. Nucené sterilizace prováděli nacisté, ale poslední oběti tohoto násilí v České republice a na Slovensku a pocházejí z prvních let nového tisíciletí. Obě témata – památník v Letech a uznání nároku na odškodnění obětem nucených sterilizací – mají velký vliv na současné vztahy mezi Romy a Neromy v České republice.

Smyslem akcí pro veřejnost je přispět k akademické, veřejné i politické debatě o situaci Romů v české společnosti, debatě, která je dodnes zatížená předsudky, nevědomostí a chybějícím zasazením do širšího (i mezinárodního) kontextu. V souladu s cílem Fóra chceme pokračovat v diskuzích na tato témata s odborníky z České republiky, z Evropy i Spojených států a pevně je včlenit do příběhu české/evropské historie. Témata z romské historie a současnosti by neměla být předmětem zájmu jen v okruhu romistů. Jako klíčovou vnímáme také aktivní účast Romů v našich aktivitách i otevřenost všech těchto aktivit a debat veřejnosti i místní romské komunitě. Proto do našich aktivit zapojujeme romské a sintské intelektuály i umělce a proto jsme se také rozhodli nabídnout simultánní tlumočení všech plánovaných debat, kde se objeví zahraniční hosté, do češtiny. Některé akce budou k dispozici ve formě videozáznamů s titulky a budou tak dostupné širšímu publiku.

Košík