Výbor

Ilsen About

pracuje jako výzkumník v National Centre for Scientific Research (CNRS) v Paříži, v Centre Georg Simmel, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), v Paříži.

Doktorský titul z historie získal na European University Institute ve Florencii a spolu s Vincentem Denisem je spoluautorem a spolueditorem publikace Identification and Registration Practices in Transnational Perspective (London and New York: Palgrave Macmillan, 2013). Od roku 2013 pomáhá vést interdisciplinární romistický seminář na EHESS v Paříži. Jeho současný výzkum se soustřeďuje na evropskou dimenzi protiromské politiky v 19. a 20. století. V roce 2016 spolu s Annou Abakunovou vytvořil zprávu zadanou organizací International Holocaust and Remembrance Alliance s názvem The Genocide and Persecution of Roma and Sinti: Bibliography and Historiographical Review (IHRA, 2016). Je členem European Academic Network on Romani Studies, pracuje na metodologii historických archivů ve vztahu k romistice a je spolueditorem knihy Romani Presences: Investigations and Experiences into the Archives (Le Cavalier Bleu, připravováno k vydání).

Yasar Abu Ghosh

je odborným asistentem antropologie na Katedře obecné antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a je členem fakulty na NYU Prague. Doktorský titul získal na Univerzitě Karlově v Praze, působil na Laboratoire de Sciences Sociales ENS/EHESS v Paříži a účastnil se studijních programů na University College London, Central European University v Budapešti a New York University. Byl hostujícím profesorem na CEU v Budapešti, LMU v Mnichově a EHESS v Paříži. V roce 2016 získal Fulbright-Masarykovo stipendium, aby mohl působit jako hostující vědec na University of California v Berkeley. Yasar Abu Ghosh realizoval terénní výzkum zaměřený na Romy v jižních Čechách, soustředěný na romské reakce na jejich marginalizaci v socialistické minulosti a postsocialistické přítomnosti. Věnuje se také tématům kultury a uznání paměti ve vztahu k nacistickému pronásledování Romů a politice jeho historického výkladu.

Kateřina Čapková

je historička. Předsedá Pracovní skupině pro inkluzivní dějiny na Ústavu pro soudobé dějiny při Akademii věd ČR a učí na Univerzitě Karlově a NYU v Praze. Ve výzkumu se zaměřuje na moderní židovské dějiny v Evropě a na historii uprchlíků a migraci. Její kniha Czechs, Germans, Jews? National Identity and the Jews of Bohemia (Berghahn Books, 2012; česky vyšlo jako: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách, 2005 a 2014) získala cenu Outstanding Academic Title of 2012 od časopisu Choice. Spolu s Michalem Franklem je spoluautorkou Unsichere Zuflucht (Böhlau, 2012; česky: Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933-1938, v roce 2008) o lidech prchajících do Československa z nacistického Německa a Rakouska. V roce 2016 se zasadila o založení Pražského fóra pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny.

Celia Donert

je docentka v oboru dějin 20. století na katedře historie na University of Liverpool. Věnuje se současné evropské historii se zaměřením na historii státního socialismu, sociálních hnutí a historii lidských práv. Její první kniha o sociální historii Romů v Československu ve 20. století jako boji o občanská práva v socialistickém sociálním státě brzy vyjde u Cambridge University Press. V současné době se věnuje právům žen a socialistickému internacionalismu. Tento projekt je podpořen British Academy/Leverhulme Small Grant a Gerda Henkel Stiftung. Od roku 2017 je vedoucí výzkumnicí výzkumné sítě AHRC Research Network on Legacies of the Roma Genocide in Europe since 1945.

Jan Grill

působí na postu vědeckého pracovníka na Katedře sociální antropologie na University of Manchester (Simon Research Fellow). Dále externě spolupracuje s Katedrou sociologie na Universidad del Valle, Cali. Po dokončení doktorského studia sociální antropologie na University of St Andrews v roce 2012 pracoval jako dočasný lektor sociální antropologie na University of Manchester, získal stipendium Re: Work od IGK Work and Human Life Cycle in Global History při Humboldt University v Berlíně a dále ERSTE Foundation Fellowship for Social Research. Realizoval extenzivní etnografický výzkum mezi Romy v České republice, Slovensku a Maďarsku, zaměřený na otázky migrace ze střední a východní Evropy do Velké Británie a Kanady (a zpět). Základními výzkumnými tématy, kterými se ve své práci zabývá, jsou migrace, etnicita, etnicizace, marginalita, práce a zaměstnání a etnografie států a hranic.

Krista Hegburg

je programová ředitelka programu pro hostující akademiky na centru Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies v muzeu United States Holocaust Memorial Museum.

Ari Joskowicz

je docent židovských studií, evropských studií a historie a ředitelem centra Max Kade Center for European and German Studies na Vanderbilt University. Studuje moderní evropské a židovské dějiny se zaměřením na otázky komparativní menšinové politiky od dob osvícenství. Mezi jeho publikace patří: The Modernity of Others: Jewish Anti-Catholicism in Germany and France (Stanford University Press, 2014), ‘Romani Refugees and the Postwar Order’ (Journal of Contemporary History, 2016) a ‘Separate Suffering, Shared Archives: Jewish and Romani Histories of Nazi Persecution’ (History & Memory, 2016). V současné době píše knihu nazvanou Jews and Roma in the Shadow of Genocide, která sleduje vztahy mezi Romy a Židy během holocaustu a po něm.

Angéla Kóczé

je odbornou asistentkou Programu romských studií a akademickou ředitelkou Roma Graduate Preparation Program na Středoevropské univerzitě v Budapešti. V předchozím období byla Kóczé hostující odbornou asistentkou na katedře sociologie na Wake Forest University, Winston-Salem (USA) v rámci programu Women’s, Gender, and Sexuality Studies. Byla take hlavní řešitelkou výzkumného projektu (2013-16) Institutionalization of Romani Politics After 1989 in Hungary financovaného ze strany Hungarian Social Research Fund. Ve svém výzkumu se zabývá průsečíky kategorií etnicity, genderu a třídy a sociálních a právních nerovností Romů v různých evropských zemích. Publikovala několik odborných článků a kapitol v odborných monografiích vydaných u zahraničních nakladatelů jako Palgrave Macmillan, Ashgate a Central European University Press. V roce 2013 byla za svůj interdisciplinární přístup kombinující zapojení dotčených komunit a podíl na formování politiky vůči nim s hloubkovým participativním výzkumem situace Romů oceněna Woodrow Wilson International Center for Scholars ve Washingtonu D.C. cenou Ion Ratiu Democracy Award. V současné době pracuje na monografii o politickém aktivismu a společenském boji romských žen v Evropě a editorsky připravuje sborník o současné situaci a formování identity Romů jako evropské menšiny.

Helena Sadílková

je vedoucí Semináře romistiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje romštinu a romské dějiny. Zabývá se poválečnou historií Romů v Československu se zaměřením na interakci mezi členy místních romských komunit a místních neromských obyvatel, včetně místních úřadů. Dále působí v oboru aplikované lingvistiky. Je šéfredaktorkou časopisu romistických studií Romano džaniben.

Eszter Varsa

je sociální historička spolupracující s Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (IOS) v Řezně. Doktorské studium komparativních genderových studií dokončila na Central European University (CEU) v Budapešti v roce 2011 s disertací nazvanou „Gender, ‚Race‘/Ethnicity, Class and the Institution of Child Protection in Hungary, 1949–1956.“ Zaměřuje se na (dětskou) sociální historii, sociální historii zdraví a na Romy během studené války ve východní Evropě. Vyučuje bakalářské a magisterské kurzy na Katedře genderových studií a Katedře historie na CEU a na Katedře dějin východní a jihovýchodní Evropy na University of Regensburg. Vyučovala v programu Roma Access na Open Society Institute a v rámci Special Extension Program na CEU.

Košík