Prague Forum for Romani Histories

Mezinárodní konference: Rasizace Romů v devatenáctém století

20.–21. května 2024

O akci Program Místo konání

Vědecké studium rasy, rasismu, rasizace a rasového kapitalismu v globálním měřítku významně změnilo naše chápání devatenáctého století. Bylo zjištěno, že představy o rase ovlivnily myšlenky a zkušenosti všech lidí, kteří žili v devatenáctém století. Rasové myšlení prostupovalo právo, politiku, vědu a diplomacii. Podporovala kolonizační projekty, způsobila vystěhování z tradičních domovin, omezila přístup ke zdrojům, omezila občanská práva, kriminalizovala jednotlivce a vysídlila nespočet lidí po celém světě.

Tato dvoudenní konference přináší stipendium o závodních lodích devatenáctého století do rozhovoru s romskou historií. Organizátoři zvou přispěvatele, aby zvážili dopad rasizace na romské komunity v devatenáctém století.

Intimní dvoudenní konference se bude soustřeďovat na panely složené z 20minutových prezentací s rozsáhlou diskusí. Učenci ze všech oborů byli vyzváni, aby se přihlásili. Zvláště jsme uvítali přihlášky od romských vědců a vědců z rané kariéry.

Konference je pouze pro osobní setkání. Zájemci nechť se přihlásí Markem Jandákem (jandak@usd.cas.cz).

Tuto akci pořádá Pražské fórum pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Gonzaga, Postgraduální školou ZRC SAZU a Ústavem etnologie AV ČR.

Podpořeno: Strategy AV21 (Výzkumný program Identity ve světě válek a krizí), cena Lumina Queruntur (LQ300582201) a Gonzaga University.

Přihlásit k newsletteru


Partneři


Podporovatelé
Košík