Workshop: Stereotypy v zobrazování Romů a Židů ve fotografiích, 15. října 2018, foto: David Kumermann

Košík