Diskuse se členy českých a německých rodin Romů a Sintů, kteří přežili genocidu, 20. září 2017, foto: David Kumermann

Show the event

Košík